Année
2020
Auteurs
WAARDENBURG Lauren, SERGEEVA Anastasia, HUYSMAN Marleen
Abstract
Dit artikel beschrijft een etnografische studie naar het gebruik van statistische voorspellingen voor politiewerk (i.e., ‘predictive policing’). In dit onderzoek ‘ontcijferen’ wij zowel de input als de output van deze voorspellingen door in te gaan op hoe het gebruik van deze technologie in de praktijk tot stand komt. Dit begint bij de data scientist, die met het ontwerp van het algoritme de input en output beïnvloedt, en eindigt bij agenten op straat, die de voorspellingen wel of niet serieus nemen. Ons onderzoek gaat in tegen de algemene aanname dat een predictive policing algoritme als objectief en onafhankelijk instrument kan worden ingezet voor het verhogen van efficiëntie en effectiviteit. In plaats daarvan stellen wij dat het soms maanden werk vraagt en afhankelijk is van de handelingen en contextuele kennis van verschillende actoren (bijvoorbeeld, politieagenten, intelligence specialisten, politiemanagement, gemeente) die daarbij hun inzet en oordelen met de technologie verweven.
WAARDENBURG, L., SERGEEVA, A. et HUYSMAN, M. (2020). Predictive policing ontcijferd: Een etnografie van het ‘Criminaliteits Anticipatie Systeem’ in de praktijk. Cahiers Politiestudies, (54), pp. 69–88.